Team Building 2018 Npt Group

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Để “chinh phục tầm cao”, NPT xây dựng một hệ thống “nền tảng” vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố.

  Sáng tạo            Trách nhiệm            Chuyên nghiệp
  Thương yêu                    Máu lửa

 Xem chi tiết

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trong hành trình chinh phục của mình, NPT tâm niệm rằng được góp sức vào công cuộc xây dựng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng “là sứ mệnh, là trách nhiệm mà chúng tôi không được phép bỏ qua.” Đây vừa là lời cam kết, vừa là định hướng cho những hoạt động vì cộng đồng của NPT trong những chặng đường kế tiếp.

Xem chi tiết

VĂN HÓA NỘI BỘ

Mỗi cá nhân là một màu sắc khác biệt trong bức tranh tổng thể nhiều màu mang tên NPT. Đa sắc nhưng thống nhất, gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau để công việc là cống hiến, đồng nghiệp là người thân và để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc.

Xem chi tiết