Team Building 2018 Npt Group

Tuyển dụng

NPT Tuyển Dụng Quản Lý Xưởng Cơ Khí

NPT Tuyển Dụng Quản Lý Xưởng Cơ Khí

Thông tin tuyển dụng Quản lý xưởng cơ khí 2020 Vị trí tuyển dụng Quản lý xưởng cơ khí Chức...

NPT Tuyển Dụng Thợ Hàn Inox

NPT Tuyển Dụng Thợ Hàn Inox

  Thông tin tuyển dụng thợ hàn inox Vị trí tuyển dụng Kỹ thuật viên Chức vụ Nhân viên Số...

NPT Tuyển Dụng Thợ Cơ Khí Chế Tạo Máy

NPT Tuyển Dụng Thợ Cơ Khí Chế Tạo Máy

  Thông tin tuyển dụng thợ cơ khí chế tạo máy Vị trí tuyển dụng Kỹ thuật viên Chức vụ...

NPT Tuyển Dụng Giám Đốc Điều Hành Tại Đà Nẵng

NPT Tuyển Dụng Giám Đốc Điều Hành Tại Đà Nẵng

Thông tin tuyển dụng Giám đốc điều hành 2019 Vị trí tuyển dụng Giám đốc điều hành Chức vụ Giám...

NPT Tuyển Dụng Chiến Binh Sale

NPT Tuyển Dụng Chiến Binh Sale

  Thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2019 Vị trí tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Chức vụ...

NPT Tuyển Nhân Viên Vật Tư

NPT Tuyển Nhân Viên Vật Tư

Thông tin tuyển dụng nhân viên vật tư 2019 Vị trí tuyển dụng Nhân viên vật tư Chức vụ Nhân...

NPT Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Máy

NPT Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Máy

  Thông tin tuyển dụng kỹ sư thiết kế máy 2019 Vị trí tuyển dụng Kỹ sư thiết kế máy...