Team Building 2018 Npt Group

Văn hóa nội bộ

NPT tổ chức tiệc mừng sinh nhật quí 4 2017

NPT tổ chức tiệc mừng sinh nhật quí 4 2017

Với mong muốn NPT sẽ là gia đình thứ 2 của các thành viên, ban lãnh đạo luôn quan tâm...

Hình ảnh Giờ đọc sách tại NPT

Hình ảnh Giờ đọc sách tại NPT

Phong trào Mỗi tuần một giờ đọc sách tại NPT áp dụng từ 1/1/2018. Để chuẩn bị tốt cho Giờ...

NPT triển khai phong trào Mỗi tuần một giờ đọc sách

NPT triển khai phong trào Mỗi tuần một giờ đọc sách

Để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, tạo điều kiện cho tất cả các nhân viên trong...