Team Building 2018 Npt Group

Quỹ Hạnh Nhân

Chương trình thiện nguyện ủng hộ nạn nhân tai nạn trong vụ rước dâu cuối tháng 7 tại Quảng Nam

Chương trình thiện nguyện ủng hộ nạn nhân tai nạn trong vụ rước dâu cuối tháng 7 tại Quảng Nam

Theo thông tin của trang thanhnien.vn đưa tin, vào khoảng 3 giờ ngày 30.7, xe khách 16 chỗ lưu thông...

Công bố nguồn thu chi Quỹ Hạnh Nhân

Công bố nguồn thu chi Quỹ Hạnh Nhân

Ngày thành lập Quỹ Hạnh Nhân, Công ty Cổ phần Cơ khí Nhân Phú Thái góp 3.000.000 đồng (Ba triệu...

Quyết định thành lập Quỹ thiện nguyện Hạnh Nhân

Quyết định thành lập Quỹ thiện nguyện Hạnh Nhân

  CÔNG TY CP CƠ KHÍ NHÂN PHÚ THÁI Số:  ……/ QĐ/2018/NPT-HCNS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...