Team Building 2018 Npt Group

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 

tam-nhin-nptTầm nhìn 2020 

NPT phấn đấu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về cơ khí chế tạo máy tại Việt Nam !

SỨ MỆNH NPT

Cung cấp những sản phẩm công nghệ Việt Nam với tiêu chí:

  • Đảm bảo chất lượng, tiến độ, mang lại sự thành công và niềm tin cho KH.
  • Đưa công nghệ mới vào từng sản phẩm tạo nên giá trị đột phá giải quyết những vấn đề khó khăn của khách hàng.
  • Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc. Mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn cho nhân viên cùng gia đình.
  • Nơi trao niềm tin và hiệu quả tài chính cho các nhà đầu tư.
  • Góp phần phát triển cộng đồng và đóng góp xây dựng đất nước.