Máy làm đá viên và thiết bị bảo quản.

may lam da vien 2 tan

Máy làm đá viên ICE COOL công suất 2 tấn.

may lam da vien 3 tan

Máy làm đá viên ICE COOL công suất 3 tấn.

may lam da vien 5 tan

Máy làm đá viên ICE COOL công suất 5 tấn.

may lam da vien 8 tan

Máy làm đá viên ICE COOL công suất 8 tấn.

may lam da vien 10 tan

Máy làm đá viên ICE COOL công suất 5 tấn uống cà phê và máy đá 10 tấn uống bia.

Video máy làm đá viên ICE COOL công nghệ mới