NPT triển khai phong trào Mỗi tuần một giờ đọc sách

Để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, tạo điều kiện cho tất cả các nhân viên trong Công ty có cơ hội phát triển bản thân và cập nhật thêm những kiến thức quý báu, tạo ra sự thanh tịnh trong tâm hồn, cũng như giảm bớt căng thẳng trong 1 tuần làm việc vất vả. Nhằm tạo nét riêng cho Văn hóa Công ty, nâng cao giá trị tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Từ ngày 1/1/2018 Công ty Cổ phần cơ khí Nhân Phú Thái phát động phòng trào “Mỗi tuần một giờ đọc sách”, áp dụng cho tất cả các CBCNV văn phòng Công ty.

gio doc sach npt

ke sach Nhan Phu Thai

Bình luận của bạn