Team Building 2018 Npt Group

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Nhân Phú Thái 

SDTC NPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hoàng Duy
Nguyễn Hoàng Duy

Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành

Người sáng lập Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Ủy viên HĐQT

Đồng sáng lập cùng Chủ tịch HĐQT suốt chặng đường gần 10 năm qua.

Phạm Hữu Tâm
Phạm Hữu Tâm

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành nhiệt lạnh tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Người sáng lập Công ty Cổ phần Cơ khí Nhân Phú Thái, Công ty TNHH Nhất Phú Thái và Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong việc điều hành các công ty và xưởng sản xuất gia công cơ khí - chế tạo máy, ông luôn tìm giải pháp tối ưu nhất, đưa công nghệ mới vào việc sản xuất và chăm sóc đối tác, khách hàng tốt nhất.

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Duy
Nguyễn Hoàng Duy

Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành

Người sáng lập Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Ủy viên HĐQT

Đồng sáng lập cùng Chủ tịch HĐQT suốt chặng đường gần 10 năm qua.

Phạm Hữu Tâm
Phạm Hữu Tâm

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành nhiệt lạnh tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Người sáng lập Công ty Cổ phần Cơ khí Nhân Phú Thái, Công ty TNHH Nhất Phú Thái và Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong việc điều hành các công ty và xưởng sản xuất gia công cơ khí - chế tạo máy, ông luôn tìm giải pháp tối ưu nhất, đưa công nghệ mới vào việc sản xuất và chăm sóc đối tác, khách hàng tốt nhất.

“ Nhân lực là tài sản quí giá nhất của Công ty ”