Nhà máy sấy hèm bia Nghệ An

 

Dự án Nhà máy sấy hèm bia Nghệ An
1 Chủ đầu tư Dai Thanh Co.,Ltd
2 Công việc Nhà máy sấy hèm bia
3 Thời gian 2016
4 Địa điểm Nghệ An

Bình luận của bạn