Nhà máy sản xuất phân NPT Sơn La

may say phan bon son la 1

 

 

Dự án Nhà máy sản xuất phân NPK
1 Chủ đầu tư Công ty CP Phân Bón Sơn La
2 Công việc Thiết bị sấy nhà máy phân bón NPT
3 Thời gian 2013
4 Địa điểm  Sơn La

may say phan bon son la 2

Bình luận của bạn