Nhà máy chế biến cát trắng Bình Thuận

 

Dự án Nhà máy sấy cát trắng
1 Chủ đầu tư BIDICO
2 Công việc Nhà máy chế biến cát trắng Bình Thuận
3 Thời gian 2016
4 Địa điểm Bình Thuận
Bình luận của bạn