Máy Sấy Thăng Hoa SUNSAY

 

May Say Thang Hoa Binh Thuan

Dự án Máy Sấy Thăng Hoa 4 Khay
1 Chủ đầu tư
2 Công việc Sấy chuối tiêu làm thực phẩm dinh dưỡng
3 Thời gian 2019
4 Địa điểm Bình Thuận
Bình luận của bạn