Máy sấy nông sản vĩ ngang

5 may say Thanh Hoa

Dự án 5 máy sấy lúa 10 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư Thanh Hóa
2 Công việc Sấy lúa
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Thanh Hóa

say lua nong san Nam Dinh

Dự án Máy sấy lúa 10 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư Nam Định
2 Công việc Sấy lúa
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Nam Định

 May say 10 tan Thai Binh

Dự án Máy sấy lúa 10 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư Thái Bình
2 Công việc Sấy lúa
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Thái Bình

say lua nong san vi ngang

Dự án Máy sấy lúa 12 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư HTX Điện Quang, Quảng Nam
2 Công việc Sấy lúa, bắp
3 Thời gian 2014
4 Địa điểm Quảng nam

say lua vi ngang 8 tan

Dự án Máy sấy lúa 8 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư HTX Điện Trung, Quảng Nam
2 Công việc Sấy lúa, bắp
3 Thời gian 2014
4 Địa điểm Quảng nam

say lua vi ngang 8 tan 1

Dự án Máy sấy lúa 8 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư HTX Phù Nham, Yên Bái
2 Công việc Sấy lúa, bắp
3 Thời gian 2015
4 Địa điểm Yên Bái

say hat macca

Dự án Máy sấy hạt macca 4 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư Cơ sở sấy hạt Macca Công Định
2 Công việc Sấy hạt macca
3 Thời gian 2015
4 Địa điểm Đắc Lắc

say ca phe vi ngang

Dự án Máy sấy cà phê 8 tấn/ mẻ
1 Chủ đầu tư Quảng Trị
2 Công việc Sấy cà phê
3 Thời gian 2015
4 Địa điểm Quảng Trị

 

Bình luận của bạn