Máy sấy nho táo Ninh Thuận

 

may say nho Evergreen

Dự án Máy sấy Nho
1 Chủ đầu tư Evergreen
2 Công việc Máy sấy Nho
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Ninh Thuận

 

may say 30 khay viet nghi

Dự án Máy sấy Nho – Táo
1 Chủ đầu tư Viết Nghi
2 Công việc Máy sấy Nho – Táo
3 Thời gian 2016
4 Địa điểm Ninh Thuận

 

Dự án Nhà máy sấy nho
1 Chủ đầu tư Thiên Thảo
2 Công việc Máy sấy nho
3 Thời gian 2016
4 Địa điểm Ninh Thuận

may say 30 khay a Khoa

Dự án Nhà máy sấy Nho
1 Chủ đầu tư A. Khoa
2 Công việc Máy sấy nho
3 Thời gian 2017
4 Địa điểm Ninh Thuận

 

Bình luận của bạn