Máy nghiền gỗ cây thành mùn cưa

Dự án Máy nghiền GM-400SM
1 Chủ đầu tư
2 Công việc Máy nghiền gỗ rừng
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Gia Lai

may nghien trong nam Phu Quoc

Dự án Máy nghiền gỗ cây trồng nấm
1 Chủ đầu tư  Fuha Farm
2 Công việc Máy nghiền gỗ mùn cưa
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Phú Quốc

 

nghien go cay thanh mun cua

 

Dự án Máy nghiền gỗ cây thành mùn cưa
1 Chủ đầu tư Hào Hưng
2 Công việc Máy nghiền gỗ mùn cưa
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Quảng Ngãi

may nghien go bia Nghe An

Dự án Máy nghiền gỗ thanh, gỗ bìa
1 Chủ đầu tư  Đức Vinh
2 Công việc Máy nghiền gỗ bìa
3 Thời gian 2018
4 Địa điểm Nghệ An

 

may nghien go thanh Dak Lak

Dự án Máy nghiền gỗ thanh, gỗ bìa
1 Chủ đầu tư
2 Công việc Máy nghiền gỗ mùn cưa
3 Thời gian 2017
4 Địa điểm Đăk Lăk

May nghien mun cua trong nam Dak Lak

Dự án Máy nghiền mùn cưa trồng nấm
1 Chủ đầu tư
2 Công việc Máy nghiền gỗ mùn cưa
3 Thời gian 2016
4 Địa điểm Đăk Lăk
Bình luận của bạn