Công bố nguồn thu chi Quỹ Hạnh Nhân

  1. Ngày thành lập Quỹ Hạnh Nhân, Công ty Cổ phần Cơ khí Nhân Phú Thái góp 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng y).
  2. Thực hiện thiện nguyện ủng hộ gia đình các nạn nhân gặp tai nạn trong vụ rước dâu cuối tháng 7 tại Quảng Nam đang điều trị tại BV Đa Khoa ĐN.

Các cá nhân quyên góp: 5.900.000 đồng (Năm triệu chín trăm nghìn đồng y)

Trích Quỹ Hạnh Nhân: 1.000.000 triệu (Một triệu đồng y).

Link kêu gọi thiện nguyện và danh sách ủng hộ: https://www.facebook.com/quyhanhnhan/posts/264860910980811

Link thực hiên thiện nguyện https://www.facebook.com/quyhanhnhan/posts/286327528834149

Bình luận của bạn